Tuesday 25 April 2017

Go doolally

Nguồn tin: nguontinviet.com

If someone goes doolally, they srat behaving irrationally.


Đăng ký: Hoc tieng anh
TiengAnhVui

Wednesday 19 April 2017

Like a hot knife through butter

Nguồn tin: nguontinviet.com

If something happens very easily, without any real opposition, it goes like a knife through hot butter.
("Like a knife through butter" is also used.)


Đăng ký: Hoc tieng anh
TiengAnhVui

Twist the knife

Nguồn tin: nguontinviet.com

If you twist the knife, you make something even worse for somebody or make them feel worse about something.


Đăng ký: Hoc tieng anh
TiengAnhVui

Knives are out

Nguồn tin: nguontinviet.com

If the knives are out for someone, people are trying to hurt someone's career or reputation.


Đăng ký: Hoc tieng anh
TiengAnhVui

Friday 14 April 2017

042 – Make the Most of your Motivation part 2 of 2 – Real English Conversations

Nguồn tin: nguontinviet.com

This is the transcript and bonus vocabulary lesson for part 2 of Lori’s conversation with Dr. BJ Fogg, an expert in the field of persuasion and motivation. You’ll learn about how to make the most of the motivation that you have, no matter if it’s high or low. This conversation is an example of informal […]

The post 042 – Make the Most of your Motivation part 2 of 2 – Real English Conversations appeared first on Better at English. © 2017 Lori Linstruth


Đăng ký: Hoc tieng anh
Nguồn tin

Wednesday 12 April 2017

042 – Make the Most of your Motivation part 2 of 2 – Real English Conversations

Nguồn tin: nguontinviet.com

Introduction Hi English learners! Lori here, your teacher from Betteratenglish.com. Last week I shared the first part of a cool conversation I had with Dr. BJ Fogg, all about making the most of your motivation. Today you’ll be hearing part two, the final part of this conversation. If you missed the first part, make sure […]

The post 042 – Make the Most of your Motivation part 2 of 2 – Real English Conversations appeared first on Better at English. © 2017 Lori Linstruth


Đăng ký: Hoc tieng anh
Nguồn tin

Monday 3 April 2017

Hãy tìm cách đầu tư mỗi ngày

Những người giàu sẽ thường nghĩ xa, nghĩ cho tương lai, và đó là lí do tại sao họ luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới mỗi ngày. Tìm hiểu về xu hướng mạng xã hội mới nhất để hướng tới kinh doanh online, thử một món ăn mới để làm phong phú thêm thực đơn nhà hàng, bỏ tiền để nghiên cứu đối thủ cạnh tranh…họ luôn muốn thử mọi cách để có thể kiếm thêm tiền. Họ là những người chịu lắng nghe, học hỏi, kể cả với những thứ họ không thích.

giavi59

// Tiền = sự tự do


Translate

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes